“Meslektaşımız Op.Dr.Ersin Arslan, görevi başında katledilmiştir.Türkiye’nin tüm hekimleri bugün yasta… Ben de kırgın ve kızgın, aramızda olmayan,mesleğimizi onurla temsil etmiş merhum meslektaşlarımız için yazdığım şiirimi* Cem Cansız’ın sesinden sizlerle paylaşmak istiyorum:”

Mp3 formatında şiiri dinlemek için bağlantı hızınıza bağlı olarak 15-90 saniye kadar sayfada kalınız.Şiir otomatik olarak başlayacaktır.

Dr. Ersin Arslan

Dert dinlersin derman için

Her acılı insan için

Düşün hekim, iyi düşün

Gücün niye, aklın niçin?


Dur dedin nice acıya

Tükenmez nice sızıya

Şimdi çiçek, toprak oldun

Gel kulak ver bu çağrıya…


Senin için sona erdi

Fani dünyanın cefası

Ağlıyorum sanma sakın

O gözyaşımın vefası…


Ölürken de aydınlatır **

Karanlık iki dünyayı,

Hekimler hiç son sayar mı

Ölüm denen muammayı?


Günün abalısı olduk

Döveni var, söveni çok

Gözlerden perdeyi aldık

Aklı körlere çare yok!


Eğrilmez der dönüşü yok

Giden canlar gelmez geri

Hekimler unutmayacak ***

Kendinden öncekileri?..


” Op. Dr. Ersin Arslan’ı unutmayacağız, unutturmayacağız! “

*”Dinlediğiniz eserin ezgisi esasen Megrelce bir halk şarkısına aittir. Şiirimin yapısına uyacak şekilde kısmen modifiye edilmiştir.”

** Ankara’ya Türkiye’nin ilk göz bankası kurulduktan sonra göz hekimleri, gözlerini bağışlayarak topluma örnek olmuş, bir çok göz hekiminin gözleri ölümlerinden sonra ikişer insanın dünyasını aydınlatmıştır. Hacettepe ÜTF’den Prof. Dr. Tanju Fırat, Ankara Hastanesi’nde Klinik Şefi Abidin Şakir Ara örneklerden ikisidir.

*** Göz hekimleri her yıl düzenledikleri planlı 6 toplantıyı birer müteveffa meslektaşına atfeder, toplantı kitabının kapağına bu meslektaşlarının ismini yazar, açılış töreninde yaşam öyküsü okunan meslektaşlarının ailesine plaket verirler. Meslektaşlarını anma geleneğini tüm meslek örgütlerinin sürdürmesini diliyorum.